Cennik tłumaczeń

Zawsze uczciwe ceny i szacunek wobec klienta!


Tłumacz przysięgły wykonuje rozliczenia tłumaczenia według stron obliczeniowych. Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami według wskazań edytora tekstu. Uwierzytelnienie przetłumaczonego tekstu to koszt wynoszący 50% stawki tłumaczenia.
 

Stawki tłumaczeń


Tłumaczenia polsko-angielskie = 45,00 PLN
Tłumaczenia angielsko-polskie = 35,00 PLN

Na wszystkie usługi tłumaczeniowe wystawiane są faktury.
 

Podstawa prawna


Tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego rozliczane są na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.):

§ 8.
Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami.
 

Tłumaczenia realizowane są dla:
 • Osób fizycznych i prywatnych
 • Osób prawnych
 • Firm, wydawnictw i korporacji
 • Instytucji i stowarzyszeń
 • Organizacji pozarządowych
 • Organizacji rządowych i międzynarodowych
 • Uczelni i szkół
 • Urzędów
 • Wszystkich innych!
Gwarantuję:
 • Doskonałą jakość tłumaczenia
 • Łatwy kontakt i miłą obsługę
 • Pełną zgodność tłumaczenia z prawem polskim i międzynarodowym
 • Terminowość
 • Poufność
 • Możliwość realizacji tłumaczenia za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera lub poczty elektronicznej (e-mail)
 • Możliwość wykonania usługi w trybie ekspresowym
 • Najwyższą jakość usług! Zadzwoń lub napisz już dziś!